Målarkonst väsentligen från tiden 1875-1900 - 1931-1933

Författare
(Sixten Strömbom och Oscar Antonsson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Nationalmuseum 1931 Sverige, Stockholm 29 sidor.