Måleriet i framtiden - en sammanfattning av branschkommitténs rapport till 1984 års kongress

Författare
Svenska målareförbundet
Genre
Konferenspublikation
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Svenska målareförbundet 1986? Sverige, Stockholm 15 sidor.