Måleriets liv och död - (1990-talet) : brev (1966-2001)

Författare
Ola Billgren
(Ola Billgren utgivare: Douglas Feuk, Staffan Holmgren.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Propexus, Grahn cop. 2006 Sverige, Lund, Lund 275 sidor. 22 cm 978-91-87952-34-0