Målningar

Författare
Karin Broos
(Karin Broos texter Jessica Kempe, Gunilla Petri.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
AlmaBok, Alma Löv museum, City tryck 2008 Sverige, Östra Ämtervik, Karlstad 93 sidor. huvudsakligen ill. 25 x 30 cm 978-91-633-3321-7