Målningar - Bild

Författare
Paul Klee
(Inledning av Åke Meyerson bildkommentarer av Werner Schmalenbach.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Folket i bild, Seelig 1958 Sverige, Stockholm, Italien x lösa pl.-bl. 34 cm [texth.] (8 sidor.)