Måne över Eden

Författare
Barbara Cartland
(Barbara Cartland övers.: Sonja Melinder)
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Wennerberg 1979 Sverige, Malmö 198 sidor. 19 cm 91-35-01794-5
Saga Egmont nnnn 198 sidor. 978-87-11-59424-7