Mångfalden byggde Sverige

Författare
Joel Halldorf
(Joel Halldorf.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Timbro förslag 2017 Sverige, Stockholm 78 sidor 15 cm 978-91-7703-074-4
Timbro förlag nnnn 978-91-7703-090-4