Mångfaldens mysterier - forskning om biologisk mångfald

Författare
Tor-Björn Larsson
(Tor-Björn Larsson, Stig Wandén.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Naturvårdsverket, Gotab 1995 Sverige, Solna, Stockholm 96 sidor. ill. (vissa i färg), diagr., tab.