Mårbacka

Originaltitel
Mårbacka
Författare
Selma Lagerlöf
(Selma Lagerlöf på dansk ved Anne Marie Bjerg.)
Genre
Biografi, Biografier
Språk
Danska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Gyldendal 2010 Danmark, Københavh 497 sidor. 978-87-02-03419-6
Nyt Dansk Litteraturselskab 2005 Danmark, København 401 sidor.
Gyldendal, Scandbook 2004 Danmark, København, Falun 498 sidor.
Gyldendal 2003 Danmark, København 497 sidor.
Gyldendals Bogklubber 2003 Danmark, København 497 sidor.
Gyldendal 1989 Danmark, København 214 sidor.
1922 Danmark, Kjøbenhavn 266 sidor.