Måttnoggrannhetsstudier på elementhus med flexibel fogutformning

Författare
Lennart Klingberg
(Lennart Klingberg.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
inst. 1971 Sverige, Stockholm [4], 65 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan