Métaphysique des tubes - roman

Författare
Amélie Nothomb
Språk
Franska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Albin Michel 2000 Frankrike, Paris 170 sidor. 2-226-11668-0, 2-226-11754-7, 978-2-253-15284-2