Mögel och mykotoxiner i ris - fokus på basmati och råris

Författare
Elisabeth Fredlund
(Elisabeth Fredlund och Anna Maria Thim)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Livsmedelsverket 2008 Sverige, Uppsala 26 sidor. : tab.