Mögelpåväxt på trä - fuktkammarförsök med byggnadsvirke

Författare
Nils Hallenberg
(Nils Hallenberg, Elisabeth Gilert)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Statens provningsanstalt 1986 Sverige, Borås 14 sidor. : diagr., tab.
Statens råd för byggnadsforskning, Svensk byggtjänst distributör, Svenskt tr. 1987 Sverige, Stockholm, Stockholm 41 sidor. ill., tab. 25 cm
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan