Möjlig bildning av klorerade biprodukter vid industriella processer - Kloruppdraget, underlagsrapport 4

Författare
Åke Bergman
(Bergman, Å., Pilotti, Å., och Renberg, L.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Kemikalieinspektionen (KEMI 1994 Sverige, Solna 14 sidor.