Möjligheten att ersätta icke ångdrivna elproducerande system med ångturbiner

Författare
Björn Ahnell
(Björn Ahnell, Petter Berg, Daniel Karlsson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Chalmers tekniska högskola 2011 Sverige, Göteborg x, 40 sidor. ill.