Möjligheternas Hus - Om ett projekt med en vision att skapa ett socialt företag för människor med psykiska funktionsnedsättningar

Författare
Mats Lundgren
(Mats Lundgren, Ina von Schantz Lundgren)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Högskolan Dalarna 2012 Sverige, Falun 54 sidor. (PDF)