Mönsterbok

Författare
Anna Henkelmann
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bröd. Olsson 1929 Sverige, Örnsköldsvik (56)s
1924- Sverige, Örnsköldsvik
Förf. 1923 Sverige, Husum 56s