Mönsterkonstruktion - damkläder

Författare
Inger Öberg
(Inger Öberg, Hervor Ersman teckningar: Inger Öberg.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Natur och kultur, Centraltr. 1992 Sverige, Stockholm, Borås 207 sidor. ill. 30 cm grundmallar
LT, Centraltr. 1989 Sverige, Stockholm, Borås 183 sidor. ill. 30 cm grundmallar
LT, Centraltr. 1986 Sverige, Stockholm, Borås 207 sidor. ill. 30 cm grundmallar
LT, Centraltr. 1985 Sverige, Stockholm, Borås 205 sidor. ill. 30 cm grundmallar
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan