Mörkö kyrkas klockstapel - antikvarisk rapport om klockstapelns upprustning 2016-2018, Mörkö socken, Södertälje kommun, Stockholms län, Södermanland

Författare
Rolf Hammarskiöld
(Rolf Hammarskiöld.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Stockholms läns museum 2018 Sverige, Stockholm 10 sidor. ill.