Samlade noveller II

Originaltitel
Noveller Urval
Författare
Mirjam Tuominen
(Mirjam Tuominen.)
Genre
Noveller
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Modernista, Holmbergs 2018 Sverige, Stockholm, Malmö 302 sidor 21 cm 978-91-7701-813-1
Söderström 1944 Finland, Helsingfors 157 135 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan