Mörkret vet Punktskrift

Författare
Arnaldur Indriðason
(Arnaldur Indriðason översättning: Ingela Jansson.)
Målgrupp
Vuxen
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
MTM 2020 Sverige, Malmö 8 vol. (690 sidor. tryckt punktskrift)