Möten med föreningar - en studie av invandrares föreningsliv i Botkyrka kommun

Författare
Jesper Fundberg
(Jesper Fundberg.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Mångkulturellt centrum 1996 Sverige, Tumba 40 sidor. 30 cm