Möten på fotbollsplan - en studie av den mångkulturella idrotten

Författare
Jesper Fundberg
(Jesper Fundberg.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Mångkulturellt centrum, Reproprint 1996 Sverige, Tumba, Stockholm 37 sidor. ill. 30 cm