Mötesplats - invandrare och flyktingar i KFUK-KFUM

Författare
Anita Andersson
(Anita Andersson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
KFUK-KFUMs riksförb., KFUK-KFUMs studieförb., Tunatryck 1983 Sverige, Stockholm, Eskilstuna 112 sidor. ill. 21 cm