Människor och AI - fem år senare - en bok om artificiell intelligens och oss själva

Författare
(Redaktörer: Daniel Akenine och Jonas Stier.)
Målgrupp
Allmänhet
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
BoD - Books on Demand 2023 Sverige, Stockholm 75 sidor 19 cm 978-91-8080-286-4