MBA-KL - Medbestämmandeavtal for kommuner och landsting : avtal med kommentarer

Författare
(Utg. av SACO/SR-K)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Utg. 1981 Sverige, Stockholm 69, 4 sidor.