MI - motiverande samtal - praktisk handbok för hälso-och sjukvården : tobak, matvanor, fysisk aktivitet, alkohol, samtal med personer med kognitiva svårigheter, samtal i psykiatrin

Motiverande samtal, MI (motivational interviewing), passar i alla sammanhang när man vill stimulera en annan person att förändra ett beteende. Metoden engagerar patienten i lösningen av problem i sitt eget liv. MI-metoden är evidensbaserad och rekommenderas idag på hela livsstilsområdet.

Boken är en handledning för hälso- och sjukvården och ger en grundläggande förståelse av MI-metoden och hur den praktiskt tillämpas. Boken är ett redskap i samtalet med patienten: hur man startar samtalet, bedömer redskapen för förändring och hur man vidare stödjer patienten i att genomföra och vidmakthålla en beteendeförändring.

Bokens exempel utgår från de fyra nyckelområdena inom det förebyggande folkhälsoarbetet:

- fysisk aktivitet

- kost och övervikt

- riskbruk av alkohol

- tobaksbruk

MI - motiverande samtal vänder sig till verksamma inom hälso- och sjukvård och friskvård, samt till studerande på vårdutbildningar.

Författaren Barbro Holm Ivarsson, leg. psykolog, är efterfrågad utbildare, föredragshållare och handledare samt författare till flera skrifter om MI.

Originaltitel
MI - motiverande samtal (för hälso- och sjukvården)
Författare
Barbro Holm Ivarsson
(Barbro Holm Ivarsson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Gothia fortbildning 2016 Sverige, Stockholm, Polen 112 sidor. ill. 25 cm 978-91-88099-60-0
Gothia Fortbildning 2016 Sverige, Stockholm, Polen 87 sidor. ill. 24 cm 978-91-88099-96-9
Gothia fortbildning 2016 Sverige, Stockholm, Polen 88 sidor. ill. 25 cm 978-91-88099-94-5
Gothia fortbildning 2016 Sverige, Stockholm, Polen 70 sidor illustrationer 25 cm 978-91-88099-83-9
Gothia, Elanders i Sverige 2013 Sverige, Stockholm, Mölnlycke 64 sidor. ill. 25 cm 978-91-7205-874-3
Gothia fortbildning, Elanders Sverige 2013 Sverige, Stockholm, Malmö 80 sidor. ill. 25 cm 978-91-7205-942-9
Gothia, Elanders i Sverige 2013 Sverige, Stockholm, Mölnlycke 84 sidor. ill. 25 cm 978-91-7205-908-5
Gothia, Elanders Sverige 2013 Sverige, Stockholm, Mölnlycke 63 sidor. ill. 25 cm 978-91-7205-907-8
Gothia fortbildning, Elanders Sverige 2013 Sverige, Stockholm, Mölnlycke 112 sidor. 25 cm 978-91-7205-916-0
Gothia 2012 Sverige, Stockholm 64 sidor. : ill. 25 cm 978-91-7205-827-9
Gothia, CTM, Intergraf 2010 Sverige, Stockholm, Karlshamn, Malmö 80 sidor. ill. 25 cm 978-91-7205-716-6
Gothia, Elanders Sverige 2010 Sverige, Stockholm, Mölnlycke 64 sidor. ill. 25 cm 978-91-7205-681-7
Gothia, CTM, InterGraf 2010 Sverige, Stockholm, Karlshamn, Malmö 64 sidor. ill. 25 cm 978-91-7205-703-6
Gothia, Elander Sverige 2009 Sverige, Stockholm, Mölnlycke 63 sidor. ill. 25 cm 978-91-7205-617-6