Maanomistustyöryhmän selvitys saamelaisten kotiseutualueen maakysymyksessä 1 osamietintö, Valtion metsämaa , suojelualueet ja yleiset vesialueet

Författare
Maanomistustyöryhmä
Språk
Finska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Saamelaiskäräjät 2002 Finland, Inari 91 sidor. : kartor 952-441-085-0