Macbeth - opera i fyra akter

Författare
Giuseppe Verdi
(Originallibretto av F.M. Piave efter William Shakespeare svensk text Britt G. Hallqvist)
Genre
Drama
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Operan 1980 Sverige, Stockholm 12 sidor.
Hedbom & Comp. 1852 Sverige, Stockholm 47 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan