Machiavelli goes to the movies : understanding the prince through television and film / by Eric T. Kasper and Troy A. Kozma.

Författare
author. Eric T. Kasper
Språk
Okänt
Förlag År Ort Om boken ISBN
uuuu Utgivningsland okänt / Ej specificerat