Madame Bovary D. 1

Originaltitel
Madame Bovary
Författare
Gustave Flaubert
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Niloé 1958 Sverige, Stockholm 140 sidor.