Made by Sudes 2016 - Sustainable Urban Design Selections

Författare
(Book editors: Louise Lövenstierne, Constantin Milea photographs: Peter Siöström och sex andra.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sudes Publishing, Media Tryck 2015 Sverige, Lund, Lund 71 sidor illustrationer