Made in France

Författare
Pierre Daninos
(Pierre Daninos.)
Språk
Franska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Julliard c1977 Frankrike, Paris 247 sidor. 21 cm. 2-260-00075-4