Mag. Eric Tollstadii i lifstiden kyrkoherde i s:t Jacobs och Johannis församlingar i Stockholm, förut, under författarens namn, ströwis tryckte predikningar, samlade och å nyo af trycket utgifne. Hernösand, tryckte hos Jonas Svedbom - 1817

Författare
Eric Tolstadius
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
(Svedbom 1817 Sverige, Härnösand [02] , 386 sidor. 4:o.