Magic! 6, Lärarpaket - digitalt + tryck

Författare
Eva Hedencrona
(Eva Hedencrona, Karin Smed-Gerdin, Peter Watcyn-Jones, Annika Andersson.)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Genre
Läromedel, Lärarhandledningar
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Studentlitteratur 2018 Sverige, Lund 396 sidor illustrationer 30 cm 978-91-44-12142-0