Magic! 9 - Klasslicens - Digitalt

Författare
Eva Hedencrona
(Eva Hedencrona, Karin Smed-Gerdin, Peter Watcyn-Jones.)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Studentlitteratur AB 2015 Sverige 978-91-44-09749-7
Studentlitteratur AB 2013 Sverige 978-91-44-09201-0