Magic! 8 - Klasslicens - Digitalt

Författare
Eva Hedencrona
(Eva Hedencrona, Peter Watcyn-Jones, Karin Smed-Gerdin.)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Studentlitteratur AB 2014 Sverige 978-91-44-09467-0