Magnetic sensors and magnetometers

Författare
(Pavel Ripka, editor.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Artech House cop. 2001 USA, Boston xviii, 494 sidor. ill. 23 cm