Major Thompson bland engelsmän och amerikanare

Författare
Pierre Daninos
(Pierre Daninos ill. av Walter Goetz övers.: Helge och Gallie Åkerhielm)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Hökerberg 1957 Sverige, Stockholm 208 sidor. : ill.