Majorna

Författare
Gösta Carlson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Tukan Förlag 2015 Sverige 978-91-7617-161-5
Tukan i samarbete med Föreningen Gamla Majgrabbar 2014 Sverige, Göteborg, Polen 191 sidor. ill. 27 cm 978-91-7617-090-8
Ola Carlson Form i samarbete med Föreningen Gamla Majgrabbar, Rolf tryckeri 2007 Sverige, Göteborg, Skövde 191 sidor. ill. 27 cm 978-91-975789-1-2