Making good again

Författare
Lionel Davidson
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Penguin 1970 Storbritannien, Harmondsworth 297 s 0-14-003188-X
Cape 1968 Storbritannien, London 289 sidor. 21 cm.