Makt och försörjning

Som bönder, mejerskor, hantverkare, ljusstöperskor, kvasttillverkare, grosshandlare, månglerskor, barnmorskor, pigor och drängar lönearbetade kvinnor och män på landsbygd och i städer under 1700- och 1800-talen. Dessutom skulle kvinnor sköta hushållsarbetet, mot ingen eller usel lön. Maten skulle bevaras och tillagas utan kylskåp eller elektrisk spis. Diskningen blev svår utan kranvatten.Läs mer om boken på studentlitteratur.se

Författare
Susanna Hedenborg
(Susanna Hedenborg, Ulla Wikander.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Studentlitteratur, eLib distributör 2010 Sverige, Lund, Stockholm 223 sidor. 978-91-44-06535-9
Studentlitteratur, Studentlitteratur 2003 Sverige, Lund, Lund 224 sidor. 23 cm 978-91-44-04220-6
TPB 2003 Sverige, Enskede 1 CD-R 4 3/4 tum