Maktspelet i Volvo - en skildring inifrån

Författare
Hanns Nyman
(Hans Nyman.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Ekerlids förlag, Scandbook 2021 Sverige, Stockholm, Falun 192 sidor 22 cm 978-91-89323-05-6
Ekerlids Förlag 2021 Sverige 978-91-89323-15-5