Malena y Cíber

Författare
Martina Martínez
Språk
Spanska
Förlag År Ort Om boken ISBN
H. Abimorad, Trilce 1996 Sverige, Göteborg, Montevideo 43 sidor. 15 cm 91-630-6877-X