Malin målar

Författare
Göta Englund
(Göta Englund, Birgitta Folcker-Sundell)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Esselte studium 1985 Sverige, Solna 8 sidor. : ill. 21 cm