Malmö stadsbibliotek - reglemente

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1940 Sverige, Malmö [7] sidor.
1938 Sverige, Malmö [7] sidor.
1936 Sverige, Malmö [7] sidor.
1933 Sverige, Malmö [7] sidor.
1927 Sverige, Malmö [7] sidor.