Mammas Selma - Selma Lagerlöfs brev till modern

Om löjtnant Lagerlöfs betydelse för Selma Lagerlöfs författarskap har mycket skrivits. Men modern, Louise Lagerlöf, var lika betydelsefull i hennes liv och på ett annat sätt även i hennes skrivande. I ett brev till Sophie Elkan efter moderns död konstaterade hon: och jag förstår, att det hos mig, som gör att jag fått så pass mycket framgång i mitt yrke, det sunda förståndet, uthålligheten, arbetsamheten, det har jag fått från henne.I den här volymen har Ying Toijer-Nilsson samlat och kommenterat samtliga bevarade brev från Selma Lagerlöf till modern, närmare bestämt 201 stycken, skrivna från 1879 till 1915. Ofta formar sig breven, i synnerhet under lärarinnetiden i Landskrona, till genrebilder ur en ogift yrkeskvinnas liv. Men det finns också förtätade ögonblick t ex när fadern befallde hem dottern fast hon klarat inträdesprovet till Högre lärarinneseminariet. Längre fram skriver hon hem när hon är på resande fot, och i en svit brev från Palestina får vi nu för första gången veta vilka intryck det var hon omformade till den stora romanen om Jerusalemfararna.

Författare
Selma Lagerlöf
(Redigering och kommentarer av Ying Toijer-Nilsson.)
Genre
Bok, Brev, Biografi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier, Fälth & Hässler 1998 Sverige, Stockholm, Smedjebacken 291 sidor. 24 cm