Mammuten - efterlämnade handlingar

Författare
Jörn Donner
(Jörn Donner.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Schildt & Söderström 2013 Finland, Helsingfors 1127 sidor. ill. 978-951-52-3115-4
Bonnier 2013 Sverige, Stockholm, Finland 1127 sidor. ill. 25 cm 978-91-0-013402-0