Man and wolf - advances, issues, and problems in captive wolf research

Författare
(Edited by Harry Frank)
Genre
Konferenspublikation
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
W. Junk 1986 Nederländerna, Dordrecht, Boston xviii, 439 sidor. : ill., tab. 90-6193-614-4