"Man måste alltid slåss på byråkraternas planhalva" - Livsvillkorsprojektet - en studie av livsvillkoren för familjer med barn med rörelsehinder

Författare
Karin Paulsson
(Karin Paulsson & Åsa Fasth.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU, Grafiska punkten 1999 Sverige, Stockholm, Växjö 107 sidor. ill.